Dėl pagalbos Ukrainai įvedant taikdarišką būrį


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Laimonas
  • Adresuota: Prezidentui
  • Parašai renkami iki: 2022-06-04
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes visi Lietuvos žmonės, mokantys mokeščius į Lietuvos biudžetą, iš kurios skiriama daugiau kaip 2 proc gynybai REIKALAUJAM įvesti TAIKDARIŠKAS NATO pajėgas ginti Ukrainą. Mes tikrai tikime, kad Putinas nesiryš branduoliniam karui. Todėl sustabdykim agresorių Ukrainoje, kol jis neatėjo į Lietuvą!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.