Prieš papildomų lėšų skyrimą krašto apsaugai


Parašų: 6
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: E. Bureika
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-06-07
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Prieštaraujame biudžeto lėšų švaistymui ir papildomų lėšų skyrimui krašto apsaugos struktūroms. Dabartinėje sudėtingoje socialinėje , ekonominėje situacijoje ir ęsant (dešimtmečius) neišspręstoms socialinės problemoms, griežtai pasisakome prieš biudžeto tikslinimus ir didinimus ne socialinėms reikmėms ir jų naudai. Pažymime, kad atsiradus ir išaugus pabėgėlių iš Ukrainos srautui, socialinės problemos dar labiau paaštrės, o ekonominės sankcijos ir iniciatyvos prieš Baltarusiją ir Rusiją pablogins ir ekonominę situaciją šalyje ir žmonėms. Todėl papildomą lėšų skyrimą krašto apsaugos struktūroms laikome neracionalumu, neatsakingumu, lėšų švaistymu. nedidelės visuomenės dalies interesų gynimu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.