Prieš papildomų lėšų skyrimą krašto apsaugai


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.


Prieštaraujame biudžeto lėšų švaistymui ir papildomų lėšų skyrimui krašto apsaugos struktūroms. Dabartinėje sudėtingoje socialinėje , ekonominėje situacijoje ir ęsant (dešimtmečius) neišspręstoms socialinės problemoms, griežtai pasisakome prieš biudžeto tikslinimus ir didinimus ne socialinėms reikmėms ir jų naudai. Pažymime, kad atsiradus ir išaugus pabėgėlių iš Ukrainos srautui, socialinės problemos dar labiau paaštrės, o ekonominės sankcijos ir iniciatyvos prieš Baltarusiją ir Rusiją pablogins ir ekonominę situaciją šalyje ir žmonėms. Todėl papildomą lėšų skyrimą krašto apsaugos struktūroms laikome neracionalumu, neatsakingumu, lėšų švaistymu. nedidelės visuomenės dalies interesų gynimu.


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.