Atimti Signataro rentas iš Rasos Juknevičienės ir Nijolės Oželytės