Reikalavimas nekeisti gatvės pavadinimo į "Oršos"


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: R. Velykis
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2022-06-14
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Vilniaus savivaldybė išleido įsakymą pakeisti Žalgirio g. 106, 106A, 108, 96 ir 98, Rudnios g. 6. pastatų gatvės pavadinimą į "ORŠOS".

- https://vilnius.lt/lt/miesto-pletra/planuojama-keisti-adresus-snipiskiu-seniunijoje/?fbclid=IwAR2fudNntaxZtmr0HKShVuGdM0WAAPOoH0PiQtJlya-QY6biz2cJ06fNvQI
- https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/Isakymotekstas-1.pdf

Prašome nekeisti gatvės pavadinimo, nes:

1) Keičiami daug metų galioję adresai, bus klaidinami žmonės, kurjeriai ir kt. Vaikai išmokyti savo adresą
2) ORŠA YRA MIESTAS BALTARUSIJOJE. Leiskite priminti, kad Baltarusija kartu su Rusija vykdo karinę agresiją Ukrainoje. Ir dabar savivaldybė nori "pagerbti" Baltarusijos miestą suteikdami gatvės vardą vietoje ŽALGIRIO?!
3) Dėl šio nereikalingo biurokratinio keitimo nukentėtų visi gyventojai - gaišdami laiką ir pinigus perregistruodami adresą sąskaitoms, deklaracijas, įmonių duomenis, vizitines korteles, rekvizitus, ir t.t.


Prašome Vilniaus miesto savivaldybės imtis šių gatvių infrastruktūros tvarkymu, o ne popierizmu ir baltarusiško miesto garbinimu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.