Parašo atšaukimas peticijoje: „PETICIJA DEL ELEKTROS LIBERALIZAVIMO ATIDEJIMO“