Dėl Ukrainos miestų ir kitų gyvenamųjų vietų paskelbimo ne karo zona


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Šiaurės Lietuvos žmogaus teisių atstovybė
  • Adresuota: Jungtinių Tautų Organizacija, LR Prezidentas, LR Seimas, LR Vyriausybė
  • Kategorija: Kita

Dėl Ukrainos miestų ir kitų gyvenamųjų vietų paskelbimo ne karo zona

2022-04-12

Siekdami išvengti situacijos dėl Ukrainos pablogėjimo, kreipiamės į Jungtinių Tautų Organizaciją, kad apsaugoti esamas ir būsimas kartas nuo karo, kuris du kartus pasaulio žmonėms atnešė neapsakomų kančių, ir vėl įtvirtinti tikėjimą pagrindinėmis žmogaus teisėmis, jo asmenybės orumu bei verte, lygiomis vyrų ir moterų bei visų tautų teisėmis, ir sudaryti sąlygas, kuriomis galėtų būti laikomasi teisingumo ir įsipareigojimų, numatytų tarptautinėse sutartyse bei kituose tarptautinės teisės šaltiniuose, ir skatinti socialinę pažangą bei kurti geresnes laisvo ir saugaus gyvenimo sąlygas.

Atsižvelgiant į tai, jog konflikto šalys ginčą, kuriam užtrukus gali kilti grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui, neišsprendė vadovaujantis JT Chartijos VI skyriaus nuostatomis, remiantis JT Chartijos 37 str. 1 d. jis yra perduodamas spręsti Saugumo Tarybai.

Pagrindinis JT tikslas yra palaikyti tarptautinę taiką bei saugumą ir imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių, siekiant užkirsti kelią grėsmei taikai. Esant dabartinei situacijai, bet kokios priemonės, realiai stabdančios karo veiksmus ir žmonių sužeidimus bei aukas, turi būti nedelsiant įgyvendinamos.

Šiuo metu vienintelė reali galimybė pasiekti JT Chartijos 1 straipsnyje deklaruotiems tikslams ir užtikrinti civilinių asmenų teisę į gyvybę bei kitas pagrindines žmogaus teises yra JT Saugumo Tarybai paskelbti Ukrainos miestus ir kitas gyvenamas vietas bei Černobylio ir kitas AE ne karo zona, taikant būtiną laikinąją priemonę pagal Jungtinių Tautų Chartijos 40 straipsnį, siekiant išvengti situacijos pablogėjimo ir tolimesnės ginkluoto konflikto eskalacijos, sustabdyti agresijos veiksmus bei taikiomis priemonėmis, remiantis teisingumo ir tarptautinės teisės principais, sureguliuoti arba išspręsti tarptautinius ginčus arba situacijas, dėl kurių gali būti pažeista taika.

Prašome JT Saugumo Tarybą ir Generalinę Asamblėją nedelsiant imtis būtinų veiksmų dėl Ukrainos miestų ir kitų gyvenamųjų vietų bei Černobylio ir kitų AE paskelbimo ne karo zona.


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.