Neadekvati elektros kaina


Parašų: 26
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Laura
  • Adresuota: Lietuvos respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-08-03
  • Kategorija: Ekonomika ir verslas

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Elektros energijos kaina pernelyg aukšta, kas vidutines pajamas turintys Lietuvos Respublikos piliečiai galėtų susimokėti visus einamo mėnesio mokesčiua.Reikia atsižvelgti į valstybės gyventojus ir jų pragyvenimo lygį, kad atsakingai mokant mokesčius jų kaina būtų prieinama kiekvienam LR piliečiui. Manau, kad turi būti kontrolė nustatant elektros energijos kainą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Alvydas
2022-05-09 / 20:58
21 a. ir tokia neadekvati elektros energijos kaina. Pigi elektra - stimulas atsisakyti taršios energijos.

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.