Parašo atšaukimas peticijoje: „Už politinių partijų rinkiminių programų atskaitomybės priėmimą“