Dėl reabilitacijos centro „Pušyno kelias“ uždarymo


Parašų: 2 269
Statusas: Gautas atsakymas iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Paramos: 430.00 EUR


 • Autorius: E.Kazakevičius
 • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 • Kategorija: Sveikatos apsauga

Didžiulį nerimą sukėlė žinia, kad ruošiamasi uždaryti Vilniaus miesto Pušyno kelio reabilitacijos centrą.
2017 metais prijungiant sanatoriją „Pušyno kelias“ prie Lazdynų ligoninės Sveikatos apsaugos ministerija teigė, kad „Gydymo įstaiga negalėjo užtikrinti nuolatinio ir pakankamo pacientų srauto todėl negalėjo veikti efektyviai ir nukentėdavo gydymo kokybė, tačiau ši sanatorija turi didelį potencialą, infrastruktūrą, tereikia viską tinkamai išnaudoti“, „Sujungus gydymo įstaigas šių paslaugų prieinamumas gyventojams ženkliai pagerės.“.
( https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/d-kazlauskas-vilnieciai-gaus-daugiau-reabilitacijos-paslaugu )

Dabartinės Vyriausybės programoje deklaruojami socialinės atskirties mažinimas, socialinių paslaugų prieinamumo didinimas , negalią turinčių ir garbaus amžiaus piliečių integravimosi į darbo rinką didinimas ir pan. Šių nuostatų įgyvendinimas nesuderinamas su norais mažinti reabilitacijos ir socialinių paslaugų teikimo institucijų kiekį. Todėl akivaizdu, kad sprendimas uždaryti reabilitacijos centrą „Pušyno kelias“ prieštarauja dabartinės Vyriausybės programos nuostatoms. Atkreipiame dėmesį, kad jau po Reabilitacijos centro prijungimo prie Lazdynų ligoninės buvo uždarytas šio centro vaikų reabilitacijos skyrius, kur vaikai su ligomis arba po traumų galėjo atsistatyti ir integruotis į savo bendraamžių grupes. Toks sprendimas irgi prieštarauja dabartinės Vyriausybės programai, propaguojančiai darnų ir visapusišką vaikų ugdymą. Tačiau motyvuojant tuo, kad nėra laisvų vietų, buvo dirbtinai sudaromas mažo veiklos efektyvumo įspūdis, nors tuo pačiu laisvos stovėjo didesnė lovų dalis. Kaip ir dabar viskas vyko tyliai neinformuojant nei visuomenės, nei pacientų, nei reabilitacijos centro darbuotojų.

Centro teikiamų paslaugų paklausa yra labai didelė. Tai aišku vien dėl to, kad atvykus su siuntimu ambulatorinėms paslaugoms gauti reikia laukti eilėje bent 1 mėnesį. Stacionarių paslaugų paklausa yra dar didesnė. Todėl reikia ne uždarinėti centrą, o plėsti jį ir didinti paslaugų teikimą ir prieinamumą. Juo labiau, kad tam yra visos sąlygos: aplinkui yra laisvos vietos ir yra inžinierinės ir infrastruktūrinės komunikacijos, yra kolektyvo patyrimas ir paslaugų teikimo ilgalaikės tradicijos.

Centre dirba profesionalus, geranoriškai nusiteikęs ir motyvuotas teikti kokybiškas paslaugas kolektyvas. Jo pastangomis ne vienas pacientas atgavo viltį integruotis į darbo rinką.

Prašome:
1. Sustabdyti reabilitacijos centro „Pušyno kelias“ uždarymo procesą.
2. Siekiant sumažinti centro pacientų eiles, sudaryti jo veiklos tęstinumo ir plėtros planą.
3. Pasitelkti Europos Sąjungos paramos ir Lietuvos biudžeto lėšas centro infrastruktūros tobulinimui, naujų korpusų statybai arba senų renovacijai.

Data Rezultatas
2022-06-30

Teisinės bendrovės teisininko, atstovaujančio portalą peticijos.lt, peticija priduota adresatams: LR Seimo peticijų komisijai, LR Vyriausybės kanceliarijai ir LR Prezidentūros raštinei. 

Iš kiekvienos minėtos institucijos gauti rašytiniai patvirtinimai, kad peticija yra priimta:

 1. LR Seimo peticijų komisijos - https://bit.ly/3nGbav8
 2. LR Vyriausybės kanceliarijos -  https://bit.ly/3akqpqE
 3. iš LR Prezidentūros raštinės gautas patvirtinimas elektroniniu laišku.

Laukiame atsakymo dėl tolimesnės eigos. 

2022-07-14

Gautas atsakymas iš LR Seimo peticijų komisijos: https://bit.ly/3aJ1jlf

Edmundo Kazakevičiaus kreipimąsi, kuriame siūloma sustabdyti reabilitacijos centro ,,Pušyno kelias" uždarymo procesą, nuspręsta persiųsti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas nepriklauso Seimo peticijų komisijai).

2022-07-19

Gautas atsakymas LR Prezidento Kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyriaus: https://bit.ly/3BcuS9Q

Jame pažymima, kad pagal LR peticijų įstatymą, kreipimasis paduodamas Seimui, Vyriausybei ar savivaldybės institucijoms, atsižvelgiant į tai, kieno kompetencija yra jame iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas.

2022-07-20

Gautas atsakymas iš LR Vyriausybės Peticijų komisijos: https://bit.ly/3oxywDu

Jame pažymima, kad Peticijų komisijos posėdžio metu NUTARTA (bendru sutarimu):

 1. Vadovaujantis Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu, nepripažinti
  Pareiškėjo kreipimosi peticija.
 2. Vadovaujantis Peticijų įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, persiųsti kreipimąsi nagrinėti
  Sveikatos apsaugos ministerijai.
 3. Pranešti Pareiškėjo atstovui Komisijos sprendimą.
2022-08-03

Gautas atsakymas iš LR Sveikatos apsaugos ministeriją atstovaujančio Sveikatos apsaugos ministro A. Dulkio : https://bit.ly/3vMqydG

Jame pranešama: ,,Tenka apgailestauti, tačiau nė viena iš siūlomų reabilitacijos centro veiklos vystymo alternatyvų atsakingų institucijų nebuvo įvertinta kaip tinkama, kadangi neužtikrina veiklos ūkinio-finansinio tvarumo.
Sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu nedisponuoja jokia informacija apie galimą neteisėtą reabilitacijos centro „Pušyno kelias“ pastatų ir teritorijos pasisavinimą. Šiuo klausimu
bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri šiame etape pastabų dėl planuojamo ilgalaikio Ligoninės turto pardavimo Ligoninės dalininkams neturi. Visi vykę ir vyksiantys procesai, susiję su Ligoninei priklausančio reabilitacijos centro ilgalaikio turto pardavimu,
buvo ir bus atliekami griežtai laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, o gavus informaciją apie galimai neteisėtus veiksmus, Sveikatos apsaugos ministerija (kartu su kitu dalininku Vilniaus universitetu) imsis visų reikalingų priemonių aplinkybėms išsiaiškinti ir atitinkamiems sprendimams priimti.
Jeigu nesutinkate su šiuo Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymu, turite teisę per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos paduoti skundą Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme numatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu Vilniaus g. 27, Vilniuje arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme numatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų g. 2,
Vilniuje."

Atsižvelgiant į gautą atsakymą, šią iniciatyvą laikome uždaryta.# Vardas Komentaras
1 Gintaras (Vilnius)
2022-05-30 / 16:39
Susirūpinęs dėl "Pušyno kelias" reabilitacijos įstaigos uždarymo planų: uždarymui - ne.
2 Agnė (Vilnius)
2022-05-30 / 12:45
Būtina palikti tą vietą miestiečiams, o ne privatiems vystytojams. Mieste reabilitacinių paslaugų ypač trūksta.
3 Apolinaras (Klaipėda)
2022-05-30 / 11:31
Noriu kad daugiau Lietuvos gyventojų sluoksnių būtų prieinama reabilitacija
4 Audronė
2022-05-30 / 09:08
Sanatoriją reikia suremontuoti ir toliau vykdyti gydomąją-rebilitacinę veiklą. Sanatorija labai reikalinga!
5 Rasa
2022-05-30 / 08:51
Gal jau baigiam viską uždarinėti. Vilniuje ir taip eilės pas specialistus po kelis mėnesius, gal laikas būtų tai spręsti?
6 Vita
2022-05-30 / 00:13
Tokia vieta ir veikla turi likti visuomenei prieinama, naudinga. Karantino laikotarpis iškraipė prieinamumą ir naudojimąsi paslaugomis. Nebukim abejingi visuomenės poreikiams
7 Neskelbiama
2022-05-29 / 23:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2022-05-29 / 19:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2022-05-29 / 13:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Ona
2022-05-29 / 10:43
Nejaugi Vilniaus miesto valdžios žmonės visai be sąžinės, kad tokioje vietoje nori parduoti pastatus. O kodėl jų nerenovavus ir paskirti miestiečių laisvalaikiui?
11 Ilona (Vilnius)
2022-05-27 / 18:55
Vykdomas eilinis šios valdžios nusikaltimas, todėl tylėti negaliu.
12 Raimonda (Vilnius)
2022-05-27 / 10:54
Negalima leusti korupcijus ir valdininku pinigavimuisi, tai žmonių turtas ir teisė juo naudotis jų sveikatai.
13 Diana
2022-05-27 / 08:32
Sanatorija labai reikalinga, nes kitose ilgos eilės.
14 Neskelbiama
2022-05-26 / 20:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2022-05-26 / 16:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2022-05-26 / 11:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2022-05-26 / 10:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2022-05-25 / 08:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2022-05-24 / 23:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2022-05-24 / 20:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2022-05-24 / 18:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2022-05-24 / 17:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2022-05-24 / 14:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2022-05-24 / 13:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2022-05-24 / 06:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2022-05-23 / 23:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2022-05-23 / 20:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2022-05-23 / 15:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2022-05-23 / 14:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2022-05-23 / 13:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.