Vytauto gatvės kelio tvarkymas.


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Eva Jonaitytė
  • Adresuota: Šiaulių miesto savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2022-08-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Vytauto gatvė reikia sutvarkyti, duobė ant duobės, ne vienas vairuotojas prakirto automobilio padanga, ar sulenke ratą. Taip pat iš kiemų įvažiavimas į Vytauto gatvę taip pat labai netvarkingas, greitu metu duobės paliks nebe prvažiuojamos. Taip pat yra pavojinga vaikams važinėti su dviračiais, kai tiek duobių Ežero 12a kieme.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.