Atšaukti vešlių pievų strategiją Vilniuje


Parašų: 9
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: M. Guščius
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2022-12-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

https://vilnius.lt/lt/2020/05/14/vilnius-imasi-naujos-veju-sienavimo-strategijos-sieks-atkurti-naturalias-pievas/

Reikalavimas atšaukti naujai priimtą vešlių vejų strategiją, kai praktiškai nustota pjauti žolynus. To atoveiksmis - didesnis erkių veisimasis, miesto įvaizdžio gadinimas tiek patiems miestiečiams, tiek ir svečiams. Vilnius visada buvo gražus ir tvarkingas ir viena to dedamoji - visada laiku ir tinkamu ilgiu pjaunama žolė visur.

Sutvarkykite miestą ir grįžkite prie daugiamečių vejų tvarkymo taisyklių!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.