Memel Nord


Parašų: 26
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vaidotas Jancevičius
  • Adresuota: Lietuvos respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-10-12
  • Kategorija: Aplinkosauga

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kaip žinia, Kukuliškiuose ruošiamasi parduoti Memel Nord muziejų.Apart to, kad išsaugoti istoriją, ruošiamasi ten padaryti barą-kavinę.
Bunkeris priklauso turto bankui, teritorija apie 2HA.
Reikia priimti sprendimą, kad palikti muziejų arba parduoti į privačias "rankas", bet be baro vizijos.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Brigita
2022-07-24 / 11:23
Vienas iš įdomiausių muziejų lankytų Lietuvoje. Jis turi gyvuoti!

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.