Valstybinio audito prašymas pilietės Reginos Gedvilienės ieškiniams, skundams ir byloms, susijusioms su dirbamo 30 metų sklypo nukėlimu į pelkę


Parašų: 195
Paramos: 30.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vytautas Kalvaitis
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei
  • Parašai renkami iki: 2022-10-14
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Esmė : ūkininkės ieškovės Reginos Gedvilienės sklypas, kuris maitino jos 11 asmenų šeimą, 2015 m. po atlikto žemių konsolidavimo atiteko ūkininkui atsakovui Alvydui Blažinauskui, nustumiant į pelkę ieškovės naudmenas.

Siekiant atgauti jas, pilietė Regina Gedvilienė pradėjo ilgą teisminį kelią, tebesitęsiantį ir šiandien, kuriame vyko teisininkų ir valdininkų rankomis atliekamas dokumentu klastojimas, išvogimas, sunaikinimas, o paviešinus šitas galimai nusikalstamas veikas, prasidėjo tramdymas teismais dėl šmeižto.

Daugybinės teisminės išlaidos nuskurdino, per 7 metus atėmė daug dvasinių ir kūno jėgų, kai tuo tarpu teisininkai gauna valstybinius atlyginimus ir jų darbo kokybė nėra atskaitinga, kaip ir valstybės valdininkų.

Advokatų darbo efektyvumas yra niekinis, nutylint galimai nusikalstamas teisininkų ir valdininkų veikas, nors sumokėta daugybė tūkstančių eurų.

Pilietės Reginos Gedvilienės viešas prašymas skirti valstybinį auditą jos ieškiniams, skundams ir byloms yra kreipiamas į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę tam, kaip paskyrusiems prokurorus, teisėjus, taipogi priėmusiems valdininkus ir jų darbo nekontroliuojančius Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymo raide – dokumentus klastoti, išvogti, sunaikinti yra įstatymiška Lietuvos Respublikoje ?

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Vilma
2022-08-07 / 20:18
Tik už teisybę! Lietuvos žmonės turi gyventi savo šalyje be valdininkų skriaudos ! Gana piktnaudžiauti pažintimis!
2 Nijolė (Vilnius)
2022-07-29 / 22:14
Kokie gali būti savivaliavimai, kur teisingumas ?
3 Astra (Vilnius)
2022-07-19 / 15:55
Pritariu šiai peticijai, negalima valstybinėms įstaigoms skriausti Lietuvos žmonių
4 Vytautas (Marijampolė)
2022-07-15 / 17:08
Demokratijoje hienos valdo asilus (Aristotelis), elito susikurta tobula mafijinė teisės sistema leidžia negailestingai smaugti piliečius, tyčiotis iš jų likimų nesitikint jokios atsakomybės. Tik piliečių santalka ir teisėsaugos juodų darbų, atliktų paminant žmoniškumą ir žmogaus teises, išviešinimas gali užkirsti tokią veiklą. Visame pasaulyje visose demokratijose tokia pati teisėsmauga, nuteisianti savo nuosprendžiais 10 % nekaltų teisiamųjų piliečių, sukurianti dirbtines kaltes ir bylas.