PRIEŠTARAUJAME ketinimui įrengti užteršto grunto/dumblo valymo aikštelę