Dėl kunigo Petro Linkevičiaus grąžinimo į Kaltinėnų parapiją (Šilalės r.)


Parašų: 247
Paramos: 80.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė
  • Adresuota: Lietuvos vyskupų konferencija
  • Parašai renkami iki: 2022-11-05
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kunigas Petras Linkevičius - Šilalės rajono garbės pilietis.
1988 metais sudegus Kaltinėnų miestelio (Šilalės r.) bažnyčiai jis atvyko ten klebonauti ir ėmėsi naujos bažnyčios statybų. Būtent jo dėka miestelyje ne tik buvo pastatyta nauja moderni bažnyčia, kurios požemių salėje rengiami koncertai, konferencijos, diskusijos. Bet ir Senelių globos namai, Reabilitacijos centras su moderniu baseinu, Dvasingumo parkas, net miestelio vandentiekis... Kunigas garsėjo visame regione dideliais darbais ir pagalba žmonėms.
Prieš keliolika metų kunigui Petrui Linkevičiui teko atlaikyti sunkius išgyvenimus ir būti perkeltam į kitą Vyskupiją.

Šiais parašais prašome sugrąžinti mūsų mylimą kunigą Petrą Linkevičių į Kaltinėnų miestelį Šilalės rajone. Čia jo laukia mylintys parapijiečiai, kurie meldžiasi jo statytoje bažnyčioje.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Birutė (Šilalė)
2022-09-29 / 08:41
Prašau kunigą grąžinti, į Kaltinėnų parapiją ten jo įdėtas indėlis yra didžiausias Lietuvoje ir žmonės jo yra labai pasiilgę
2 Daina
2022-09-05 / 08:41
Kad kunigas Petras Linkevičius būtų gražintas į Kaltinėnus
3 Regina
2022-09-02 / 11:25
Už tai, kad kunigas Petras Linkevičius būtų grąžintas į Kaltinėnų parapiją
4 Vilma (Šilalė)
2022-08-17 / 23:02
Kad kunigas Petras Linkevičius gryžtu į Kaltinėnus.
5 Justina (Tauragė)
2022-08-17 / 17:52
Kunigas padaręs begalo daug Kaltinėnuų miesteliui ir parapijiečiams, nusipelno grįžti, visi jo ten laukia.
6 Raimonda
2022-08-17 / 09:46
Nesu mačius nuostabesnio kunigo, tiek daug padaryta, norime ir toliau ji turėti Kaltinėnų parapijoje.
7 Savickiene
2022-08-17 / 09:37
Kuniga Linkeviçiu gražinti į Kaltinenu parapija.
8 Audrius
2022-08-17 / 08:50
Kuniga, Petra Linkeviciu,grąžinti į Kaltinėnų parapiją.
9 Linas
2022-08-16 / 23:40
Grazinti kuniga Petra Linkeviciu i Kaltinenu parapija
10 Jolita
2022-08-16 / 19:00
Uz Petra Linkeviciu. Kad grystu i Kaltinenu parapija!
11 Jurgita (Šilalė)
2022-08-16 / 18:34
Už Petra Linkevičių,kad grįžtų į Kaltinėnų parapija.
12 Valdas
2022-08-16 / 16:02
Uz Petra Linkeviciu. Kad grystu i Kaltinenu parapija!!!
13 Giedrius (Šilalė)
2022-08-15 / 23:50
Prašau gražinti kun. Petra Linkevičių į Kaltinėnus.
14 Giedrė
2022-08-15 / 11:49
Uz petra Linkeviciu.kad grystu y kaltinenu parapija!!!
15 Albinas
2022-08-15 / 11:37
Šiuo parašu prašau sugrąžinti mūsų mylimą kunigą Petrą Linkevičių į Kaltinėnų miestelį
16 Laima
2022-08-14 / 22:35
Jo darbai tame klebonijoje kalba patys už save. Jis nusipelnė būti ten.
17 Darius
2022-08-14 / 19:25
Uz petra Linkeviciu.kad grystu y kaltinenu parapija!!!
18 Lina (Šilalė)
2022-08-14 / 19:23
Prasau grazinti kuniga Petra Linkeviciu i Kaltinenus.
19 Janina
2022-08-14 / 17:44
Šiuo parašu prašau sugrąžinti mūsų mylimą kunigą Petrą Linkevičių į Kaltinėnų miestelį Šilalės rajone. Čia jo laukia mylintys parapijiečiai, kurie meldžiasi jo statytoje bažnyčioje
20 Grita
2022-08-14 / 14:50
Už tai, kad kunigas Petras Linkevičius būtų grąžintas į Kaltinėnų parapiją.
21 Asta
2022-08-14 / 11:57
Šiuo parašu prašau sugrąžinti mūsų mylimą kunigą Petrą Linkevičių į Kaltinėnų miestelį Šilalės rajone. Čia jo laukia mylintys parapijiečiai, kurie meldžiasi jo statytoje bažnyčioje.
22 Birutė (Rietavas)
2022-08-14 / 06:49
Puikiai žinau kunigą Petrą.Padėjom atstatyti bažnyčią.Reto gerumo ir pasiaukojimo žmogus.
23 Indre
2022-08-14 / 01:53
Kuniga, Petra Linkeviciu,grąžinti namo,į tuos namus kuriuos jis sukure, zmonems kuriems reikia pagalbos
24 Oskaras (Šilalė)
2022-08-14 / 00:26
Nuo vaikystes pazystu gerbiama Petra Linkeviciu, labai daug padares Kaltinenu parapijai gero, tikrai manau reikia grazinti ir leisti testi kadaise pradetus darbus..