Lietuvos valdymas bei istatymų priėmimas visuotiniu referendumu


Parašų: 17
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vytautas Bielskis
  • Adresuota: Prezidentūra , Vyriausybė , seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-12-03
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.


Pastaruosius keletą metų šalis susiduria su opia problema - valdančiaja grandimi. Prezidentūra , vyriausybė ir seimas veikia antikonstitutiškai. Yra griaunamas šalies vertybių pamatas, yra griaunama tai, ką mūsų bočiai savo krauju apgynė.

Lietuvos respublikos prezidentas, vyriausybė, bei seimas veikia prieš Lietuvos žmones. Kiekvienuose rinkimuose jie žada pakeisti opiausias problemas, sukurti geresnį pragyvenimo lygį, tačiau juos išrinkus jie pradeda dirbti tik savo asmeniniams interesams.

"žmogau, ar tu nematai? kur jie tautą veda!

Pastaraisiais metais vyko daug mitingų, tačiau žmonės rinkosi į juos tik norėdami nuversti esamą valdžią, neturėdami ateities perspektyvos, o jei paleidus valdžią į jų vieta skirsime kitus niekas nepasikeis.

Sprendimas yra:
Visa kas susiję su šalies valdymu, bei istatymų tvirtinimu priimtu visi Lietuvos piliečiai visuotiniu referendumu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Rasa (Klaipėda)
2022-09-04 / 16:07
ĮSTATYMŲ TVIRTINIMAS IR ŠALIES VADLYMAS REFERENDUMU