Prieš uždarymą Vaikų ligų skyriaus Švenčionių rajono ligoninėje


Parašų: 104
Paramos: 45.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Alina Kovaliova
  • Adresuota: Švenčionių rajono ligoninė, Švenčionių rajono savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2022-10-16
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Rengiame peticiją prieš uždarymą Vaikų ligų akyriaus Švenčionių rajono liboninėje. Kadangi dstatistiniai duomenys (srgančių vaikų skaičius) buvo rinktas karantino metų (kovido pandemijos metų), kai skyrius buvo laikinai uždarytas. Šiuo metų žinoma,kad vaikų pilnas skyrius. Jeigu skyriu uždarys,artimiausio ligoninės Vilniuje (90km). Prašome palaikyti skyrių, kad mųsų vaikučia butu suteikta laiku pagalba, ne tik dienos metu,bet ir nakti ir savaitgali.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Rima
2022-09-28 / 22:42
Žmonės, net jei tai jūsų neliečia, palaikykite vaikučių teises
2 Gabrielė (Švenčionys)
2022-09-17 / 15:27
Vaikai turi teisę į prieinamą ir greitą medicinos pagalbą. Kai eina kalba apie sveikatą, pagalba turi būti teikiama nedelsiant ir kokybiškai. Jei vaikų ligų skyrius Švenčionių rajono ligoninėje bus uždarytas, tai reikšmingai apsunkins situaciją ir galės privesti prie letalių atvejų.
3 Gintare
2022-09-16 / 17:58
Nužmogėjo valdžia visiškai.nelieskit vaikų skyriaus!!!!
4 Jolanta (Švenčionys)
2022-09-16 / 14:19
Jokiu būdu, kaip yra gerai kai yra vaikų skyrius. Ką darys žmonės, kurie negali nuvežti vaikų į Vilnių?
5 Oksana
2022-09-16 / 14:09
Puikus specialistai! Susirgus vaikui, reikia reaguoti zaibiskai, o ne melstis, ar vaikas istvers valandos (geriausiu atveju!) kelione i ligonine!