Visiškas diplomatinių ryšių, susitarimų nutraukimas su Baltarusija.


Parašų: 3
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Petras Petraitis
  • Adresuota: Seimas, vyriausybė, užsienio reikalų ministerija.
  • Kategorija: Kita

Dėl jau ilgą laiką trunkančio hybridinio karo, nutraukti diplomatinius ryšius reikia. Baltarusija remia Rusijos terorą prieš Ukrainą.