VSNG mokiniu tarybos prezidento perrinkimas


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Salamos Gimnazistai
  • Adresuota: GMT vadovė Gabrielė Bilevičiūtė
  • Parašai renkami iki: 2023-01-26
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mūsų manymu, tarp Gimnazijos Mokinių Tarybos (toliau - GMT) ir gimnazijos mokinių nėra kokybiškos komunikacijos. Spręsdami šią problemą, mes siūlome pakeisti GMT prezidentą į Villu Joną "Vilių" Verrev. Šis pokytis būtų naudingas visai gimnazijai, nes tai suartintų GMT ir mūsų mokyklos bendruomenės dalis, kurios anksčiau nesidomėjo mokyklos renginiais ir akcijom.
Jeigu GMT turėtų atstovauti mūsų mokyklos mokiniams, tai GMT prezidentą turėtu išrinkti patys mokiniai, su šia peticija, mes (visi kas pasirašė) reikalaujame, kad Villu Jonas Verrev kuo skubiau pakeistų esamos GMT Prezidentės (Austėjos Narkevičiūtės) pareigas.

Pasirašyti peticiją gali TIK Vilniaus Salomėjos Nėries Gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime