VSNG mokiniu tarybos prezidento perrinkimas


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Salamos Gimnazistai
  • Adresuota: GMT vadovė Gabrielė Bilevičiūtė
  • Kategorija: Kita

Mūsų manymu, tarp Gimnazijos Mokinių Tarybos (toliau - GMT) ir gimnazijos mokinių nėra kokybiškos komunikacijos. Spręsdami šią problemą, mes siūlome pakeisti GMT prezidentą į Villu Joną "Vilių" Verrev. Šis pokytis būtų naudingas visai gimnazijai, nes tai suartintų GMT ir mūsų mokyklos bendruomenės dalis, kurios anksčiau nesidomėjo mokyklos renginiais ir akcijom.
Jeigu GMT turėtų atstovauti mūsų mokyklos mokiniams, tai GMT prezidentą turėtu išrinkti patys mokiniai, su šia peticija, mes (visi kas pasirašė) reikalaujame, kad Villu Jonas Verrev kuo skubiau pakeistų esamos GMT Prezidentės (Austėjos Narkevičiūtės) pareigas.

Pasirašyti peticiją gali TIK Vilniaus Salomėjos Nėries Gimnazijos mokiniai ir mokytojai.