Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių dalyvavimas renginiuose


Parašų: 19
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Mokyklos mokiniai
  • Adresuota: Kėdainių šviesioji gimnazija
  • Kategorija: Kita

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniai kreipiasi į mokyklos administraciją dėl leidimo dalyvauti bendruomenės renginiuose, neišskiriant atskirų klasių koncentrų. Pvz:
dalyvavimas krikštynose;
dalyvavimas šimtadienyje;
dalyvavimas gimnazijos jubiliejuje ir kituose bendruomenės renginiuose.
Buvimas kartu skatina bendruomeniškumą, o pandemijos laikotarpiu ištrinti bendravimo įgūdžiai sąlygoja prastą mikroklimatą. Neturėjimas teisės dalyvauti renginiuose ne tik prastina tarpusavio santykius, bet ir naikina tradicijas. Todėl prašome atsižvelgti į mūsų nuomonę ir atgaivinti buvusias tradicijas. Dėkojame.