67 maršruto autobusas


Parašų: 3
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Aleksandra Gil
  • Adresuota: Vilniaus r. savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2023-02-04
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Nuo Skaisterių kaimo gyventojų prašome pratęsti 67 autobuso maršrutą nuo Mickūnų iki Skaisterių dėl
173, 175, 177, 179 autobusų retumo (savaitgaliais visai nėra autobusų išskyrus vieno sekmadieniais). Be to, kartais autobusas gali vėluoti arba atvažiuoti anksčiau mustatyto laiko, nelaukiant žmonių išvažiuoti. Būtume dėkingi už supratimą ir dėmesį į mūsų prašymą.

Pagarbiai, Skaisterių gyv.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime