Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl namo L. Giros G. 115, Vilniuje, statybų“