KKSD licenzijos pratęsimas 2023-iems metams


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: EGLE GRAUZINYTE
  • Adresuota: Lietuvos Sporto Universitetas
  • Parašai renkami iki: 2023-03-31
  • Kategorija: Sportas

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kreipiamės į Lietuvos Sporto Universitetą su prašymu žmonėms įgijusiems KKSD licenziją 2015-tais metais ir po to prasitęsiant leidimus kas ketverius metus imtinai , leisti toliau pratęsti savo veiklą ir leidimus dar ketveriems metams arba tiek kiek priklauso dabartinėje sistemoje išduodami leidimai vykdyti KŪNO KULTŪROS ir SPORTO VEIKLĄ.

Prašome LSU užskaityti išklausytas paskaitas 2014tais metais, kurios buvo skirtos sportinės veiklos vykdymui gauti, ir nebekartoti tų pačių modulių ir informacijos klausymo, motyvuojant tuo, jog jau turintys licenziją ir daug metų dirbantys šį darbą, jį išmano.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime