kaukėms ne


Parašų: 7
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Rasa
  • Adresuota: Rasa
  • Parašai renkami iki: 2023-04-04
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Reikalaukime kad viskas gryštu kaip buvo.

Nereikėjo veido kaukių sveikatos įstaigose nei poliklinikoje, nei pas dantistą nei sanatorijose nei kitose nereikšmingose sveikatingumo įstaigose ir ypač jų registratūrose.

Med. veido kaukės turi būti laisvanoriškas pasirinkimas.

Užtenka to perdėto saugumo/ auklėjimo kuris tik kelia daug nerimo, nesusipratimo ir žąlos visuomenei.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime