Parašo atšaukimas peticijoje: „UŽ MIRTIES BAUSMIŲ ATNAUJINIMĄ“