ANTANUI SMETONAI - ODMINIŲ SKVERAS


Parašų: 12
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Virgilijus Kačinskas
  • Adresuota: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
  • Parašai renkami iki: 2023-05-01
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras, Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona yra ypatingai reikšmingas mūsų valstybei, todėl jo atminimas privalo būti deramai skulptūriniu paminklu įamžintas svarbioje Lietuvos Respublikos sostinės Vilniaus vietoje - Odminių skvere.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime