Pasirūpinkime disleksijos sutrikimą turinčių vaikų ugdymo kokybe!


Parašų: 666
Statusas: Gautas atsakymas iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Paramos: 305.00 EUR


  • Autorius: Jurgita Pocienė
  • Adresuota: Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
  • Kategorija: Kita

Mes, disleksijos sutrikimą turinčių vaikų tėvai, kreipiamės į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (toliau – ŠMSM), ir joje dirbančius atsakingus asmenis, nes NESUTINKAME su esama tvarka, pagal kurią vaikai su disleksijos sutrikimu, kitaip tariant, su kompleksiniu mokymosi sutrikimu, t. y. skaitymo / rašymo sutrikimu ir lydinčiais psichologiniais ir emociniais niuansais, negauna pilnavertiško ugdymo ir jau kurį laiką besitęsianti ŠMSM veikla neketina to užtikrinti ateityje.
Disleksijos sutrikimas yra kompleksinis mokymosi (skaitymo/rašymo) sutrikimas, lydimas psichologinių ir emocinių niuansų.
Pasaulinė disleksijos stebėjimo statistika rodo, kad , apie 15% mokinių, turi disleksijos sutrikimą, tuomet Lietuvoje tai sudarytų daugiau nei 30 000 mokinių. Kiekvienoje klasėje yra bent 2 vaikai, patiriantys mokymosi sunkumus dėl šio sutrikimo. Mokymosi procesas šiems vaikams yra sudėtingas ir dažniausiai komplikuotas, nes mūsų mokyklose ne tik ugdymo procesas, bet ir ugdymo rezultatų patikrinimas dažniausiai vyksta raštu. Mokyklose disleksiški vaikai negauna jiems pritaikyto turinio, jiems nėra leidžiama naudotis papildoma įranga, klausytis teksto per ausines, įsirašinėti pamokų, naudotis specialiais elektroniniais vadovėliais, kuriuose yra integruotas garsas. Tai leidžia mums daryti išvadą, kad disleksiški vaikai yra ugdomi ignoruojant jų ypatumus, visai kaip neregį ugdytume duodami skaityti visiems parašytus tekstus.
Vaiko gerovės komisija (VGK) mokykloje neatlieka pagrindinės savo funkcijos, nesuteikia žinių mokytojams apie šį sutrikimą ir pamokų pritaikymo metodus ir būdus, nes mokyklose labai trūksta specialistų, vaikai su disleksijos sutrikimu dažnu atveju negauna ir jiems reikalingos individualios pagalbos.
Prasilenkiant su pasauline praktika, Lietuvoje disleksijos terminas nėra vartojamas nei įvertinimų išvadose, nei pritaikant individualų ugdymą. Mums tai reiškia, kad nepaisant pasaulinės praktikos ŠMSM kuria iliuziją, kad DISLEKSIJA Lietuvoje neegzistuoja. Ne tik mokytojai, bet ir kiti vaiko pagalbos specialistai nežino, kaip padėti tokiems vaikams, kokias ugdymo metodikas naudoti, ką rekomenduoti tėvams.
Reikalaujame:
- Įteisinti terminus DISLEKSIJA ir DISGRAFIJA, atliekant vaiko vertinimą Pedagoginėse Psichologinėse Tarnybose bei pateikiant išvadas;
- Parengti algoritmą mokykloms, darbui su disleksiją turinčiais vaikais;
- Parengti išsamius mokymus ne tik vaiko pagalbos specialistams, bet ir pedagogams, tėvams, kaip dirbti su vaikais, turinčiais disleksijos sutrikimą;
- Mokyklų socialinius pedagogus įpareigoti disleksiją turinčio vaiko mentorystei, padedant vaikui planuotis veiklas, orentuotis mokyklos visuomeniniame gyvenime ir renkantis profesinę kryptį (tai labai aktualu mokiniams nuo 5 kl. iki mokyklos baigimo);
- Suteikti sąlygas naudotis papildomomis techninėmis galimybėmis mokymosi procese: kompiuteriais, planšetėmis, ausinėmis, teksto įrašymo galimybėmis, garsinio teksto klausymu;
- Esant disgrafijai leisti atsiskaitomuosius darbus atlikti žodžiu, o ne raštu (įskaitant ir baigiamuosius egzaminus).
- Užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą vaikui ir vaiko tėvams.
- Parengti mokymo metodiką disleksijos sutrikimą turinčių vaikų bendrajam ugdymui, atsižvelgiant į amžiaus grupes.
- Vykdyti kontrolę mokyklose, tikrinant pamokų prieinamumą bei bendrą emocinį ir psichologinį foną disleksiją turinčių vaikų atžvilgiu.

Data Rezultatas
2023-05-18

Šiandien iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautas atsakymas į š.m. gegužės 11 d. siųstą kreipimąsi su prašymu pasirūpinti disleksijos sutrikimą turinčių vaikų ugdymo kokybe.

Su visu atsakymo turiniu kviečiame susipažinti čia: https://bit.ly/3MNSuXB

Apie tolimensę iniciatyvos eigą informuosime atskira žinute.

2023-07-13

Iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautas atsakymo papildymas į š.m. gegužės 11 d. siųstą kreipimąsi su prašymu pasirūpinti disleksijos sutrikimą turinčių vaikų ugdymo kokybe.

Su atsakymo turiniu kviečiame susipažinti čia.

Portalą Peticijos.lt atstovaujantis nepriklausomas teisininkas, susipažinęs tiek su ankstesniu, tiek su dabartiniu LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministro Ramūno Skaudžiaus atsakymu, pateikė savo vertinimą (jį galite rasti čia), kuriame teigiama, kad gautame atsakyme nebuvo atsakyta į iniciatyvos autorės pateiktus klausimus iš esmės, todėl neatsakyti klausimai minėtai institucijai išsiunčiami pakartotinai su prašymu atsakyti į juos.

2023-08-17

Gautas atsakymas iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos į portalą Peticijos.lt atstovaujančio nepriklausomo teisininko liepos 13 d. išsiųstą užklausimą, kuriame prašoma išsamiau atsakyti į visus iniciatyvos autorės išdėstytus reikalavimus.

Visą Švietimo, mokslo ir sporto viceministro Ramūno Skaudžiaus atsakymą rasite čia.# Vardas Komentaras
1 Anželika (Vilnius)
2023-03-29 / 06:52
Šiems vaikams labai reikia pagalbos. Sutinku su visko.
2 Ernesta (Kelmė)
2023-03-07 / 13:08
Vaikai sunkiau skaito ne todėl ,kad jie tingi ir nenori aplamai skaityti ,o todėl ,kad sunku ir nespėja pagal mokyklos krūvį... Jiems reikia tik truputį daugiau pagalbos ir supratimo,o neaiškinimo,kad per minutę perskaitei tik 20 žodžių ir dar su klaidomis . Nustokite statyti visus vaikus į vienus rėmus !
3 Daiva
2023-03-03 / 18:03
Vaiką rekia suprasti, padėti, o ne “nurašyti”
4 Skaiste (Vilnius)
2023-02-27 / 22:52
Reikia padėti vaikams išmokti adaptuotis prie visų situacijų, patiriant mažiau streso.
5 Monika
2023-02-22 / 13:12
Už visų vaikų mokymosi programos pakeitimą , visi vaikai turi gauti mokslą , pagal savo galimybes
6 Jolita (Vilnius)
2023-02-20 / 15:56
Mano vaikas taip pat turi sutrikimą. bet mokykla, pagal testus, galima sakyti į tai visai neatsižvelgia
7 Elvyra (Kaunas)
2023-02-19 / 21:52
Turiu vaiką, kuris turi disleksiją, bet mokykloje supratimo minimumas
8 Vilija (Kaunas)
2023-02-15 / 18:20
Būtų nuostabu, kad mokyklos galėtų remtis Disleksijos centro rekomendacijomis,nelaukiant PPT vertinimo.
9 Ruta (Vilnius)
2023-02-12 / 23:44
Už pagalbà vaikams, nes jie yra unikalūs genijai.
10 Jūratė (Kaunas)
2023-02-12 / 22:52
Tik už pagalbą siems vaikams. O ju siuo laiku labai daaug.
11 Rugilė
2023-02-11 / 21:38
Už supratingesnį ugdymo procesą - bus lengviau visiems tame dalyvaujantiems..
12 Kristina (Kupiškis)
2023-02-11 / 17:01
Įteisinti terminus DISLEKSIJA ir DISGRAFIJA, atliekant vaiko vertinimą Pedagoginėse Psichologinėse Tarnybose bei pateikiant išvadas
13 Birute (Vilnius)
2023-02-11 / 15:35
Tai tikrai daugiau negu būtina, nes daug tokių vaikų
14 Dajana
2023-02-11 / 11:14
Auginu vaiką su dislekcijos ir diskrafijos sutrikimu. Pedagogams nėra žinomas šis sutrikimas, nes PPT tarnyboje šio sutrikimo pavadinimas pasikeičia į skaitymo ir rašymo sunkumai!
15 Daiva
2023-02-11 / 09:37
Labai to reikia. Ačiū Jums už šią iniciatyvą.
16 Diana
2023-02-10 / 21:13
Pagalba ir vaikų adaptacija viena iš esminių išsivysčiusių šalių sąlyga, kuriai reikia skirti ir laiko ir lėšų
17 Simona
2023-02-10 / 19:45
Mokykla turi sukurti kiekvienam vaikui tinkamą aplinką mokytis.
18 Živilė (Ukmergė)
2023-02-10 / 19:38
Labai reikalinga pagalba šiems vaikams! Ypač šiais, technologijų laikais!
19 Dovilė (Vilnius)
2023-02-10 / 17:55
Padėkime šiems vaikams augti stipriais, pasitikinčiais savo jėgomis ir tikinčiais savo galimybėmis.
20 Laimute (Prienai)
2023-02-10 / 17:32
Daug vaiku su siuo sutrikimu patiria sunkumu per visu dalyku pamokas
21 Vilma (Kaunas)
2023-02-10 / 16:54
Pritariu peticijai. Sie vaikai turi gauti visokeriopa pagalba.
22 Birutė (Kaunas)
2023-02-10 / 16:26
Teikti pagalbą disleksijos sutrikimą turintiems vaikams.
23 Laura (Vilnius)
2023-02-10 / 16:14
Reikalingas specialus ugdymas mokyklose šiems vaikams, padėkime.
24 Jovita
2023-02-10 / 14:18
Pakelkime šiuos vaikus ir leiskime jiems patikėti savimi ,jog jie gali viską
25 Rita (Vilnius)
2023-02-10 / 13:35
Sutinku dėl pagalbos prieinamumo, turintiems disleksijos sutrikimą
26 Ieva (Vilnius)
2023-02-10 / 13:27
Labai svarbu suprasti, kad disleksija rimtas sutrikimas. Kad reikalinga pagalba žmonėms ją turintiems. Kad tai vaikai ne "tinginiai", "kvaili" ir pan.
27 Aušra (Vilnius)
2023-02-10 / 13:23
Už kokybišką ugdymą disleksiją turintiems vaikams ! Padėkime jiems kartu, nepalikime jų paraštėse.
28 Aida
2023-02-10 / 13:08
Norime pagalbos ugdymose įstaigose, o ne vaidybos ir bėgimo nuo šio sutrikimo
29 Ieva
2023-02-10 / 12:49
Labai tikiuosi, kad ši peticija padės vaikams, turintiems disleksiją, gauti pilnavertę pagalbą mokyklose.
30 Neringa
2023-02-10 / 11:25
Laikas, jau laikas pasirūpinti vaikais, su disleksija, nes kitaip, jie praras savivertę ir motyvaciją ko nors siekti...