Dėl pilietės Ramutės Vaitiekūnienės prievartinio ir suklastoto vertimo neįgalia


Parašų: 201
Paramos: 40.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vytautas Kalvaitis
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
  • Parašai renkami iki: 2023-06-21
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Būdama nepatenkinta teismo eiga pilietė Ramutė Vaitiekūnienė pasakė teisėjui Danui Lisui ,įsistatęs kiaulės akis‘, už tai yra siekiama įvairiomis klastotėmis išvežti priverstinam psichiatriniam gydymui. Liaudiškas posakis nėra keiksmažodis ir teisėjo skundas iškelti bylą, prokurorų ir kitų teisėjų tenkinimas, siekiant ją padaryti neveiksnia, supūdyti gyvą psichiatrinėje ligoninėje, labiau atrodo pertekliniais teisiniais veiksmais.
Išvadas apie dvasinę sveikatą rašę psichiatrai yra abejotini dėl užsakymo įvykdymo pažeidžiant įstatymus, neturintys jokių objektyvių įrodymų ir tenkinantys subjektyviais klastojimais teisėjo D. Liso užgaidą parodyti visagalystę, padedant uždaram teisininkų ratui, kurie vienas su kitu yra susiję asmeniniais ryšiais.
Rinkimuose į Europos parlamentą ūkinininkas Rimantas Pašakinskas liko nepatenkintas, kad pilietė R. Vaitiekūnienė agitavo prieš jį, ir pradėjo teisinius veiksmus siekiant paversti ją neveiksnia. akyti apie renkamą asmenį jo gyvenimo faktais remiantis, nėra joks nusikaltimas demokratijoje, tai užtikrina žmogaus teisėmis VŽTD ir Lietuvos Respublikos Konstitucija piliečio teisėmis.
Visuotinai žinoma iš Kinsey instituto (JAV) tyrimų, kad psichiatrų tarpe pagal profesiją yra didžiausias psichinių ligonių skaičius, kas verčia suabejoti jų rašomomis išvadomis, kurias reikia vertinti atsargiai, ypač, kai prieš asmenį yra nukreiptas teisininkų noras padaryti jį neveiksniu.
Prašymas : nutraukti pilietės Ramutės Vaitiekūnienės teisinį persekiojimą, sustabdyti prievartinį psichiatrinį tyrimą nuo 2023-04-04, kuris prieštarauja žmogaus ir piliečio teisėms, atlikti auditą jos byloms, kuriose siekiama paversti neveiksnia prievartiniais veiksmais.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Milda
2023-04-02 / 16:57
21 amžiuje tai dar dali būti įmanoma, negaliu suvokti to.
2 Erika (Šiauliai)
2023-04-01 / 20:50
Prašau sustapdyti fizinę prievartą Ramutei Vaitiekūnienei
3 Laimutė (Klaipėda)
2023-03-26 / 13:01
Gerbiamieji, darykite išvadas.Liaudiškas posakis nėra keiksmažodis ir teisėjo skundas iškelti bylą, prokurorų ir kitų teisėjų tenkinimas, siekiant ją padaryti neveiksnia, supūdyti gyvą psichiatrinėje ligoninėje, labiau atrodo pertekliniais teisiniais veiksmais. Pagarbiai.
4 Liliana
2023-03-25 / 13:49
Seima i kaleima..paleiskit i laisvr ne kaktus Žmones..
5 Alma
2023-03-25 / 02:29
Prašau sustabdyti fizinę prievarta ir persekiojimą prieš Ramute Vaitiekūniene.
6 Daiva
2023-03-24 / 20:08
Prašymas : nutraukti pilietės Ramutės Vaitiekūnienės teisinį persekiojimą, sustabdyti prievartinį psichiatrinį tyrimą nuo 2023-04-04, kuris prieštarauja žmogaus ir piliečio teisėms, atlikti auditą jos byloms, kuriose siekiama paversti neveiksnia prievartiniais veiksmais.
7 Vaičaitienė
2023-03-24 / 19:59
Kiekvienas žmogus laisvas tiek, kiek laisvės jis suteikia pats sau. Niekas negali prievarta veikti prieš Žmogų.
8 Jonas (Raseiniai)
2023-03-24 / 14:33
demokratinėje valstybėje neturi būti jokių nepagrįstų asmens diskriminavimų ar laisvės varžymų dėl žmogaus pažiūrų.
9 jurate
2023-03-24 / 13:16
Visi privalom,anot ju,tapti klusniais gyvuliais,kitaip,arba kalejimas,arba psichiatrine.Kartojasi istorija,kai bande susidoroti su mokytoja Astrauskaite.Turime tam priesintis
10 Genutė (Vilnius)
2023-03-24 / 11:27
Už žmonių konstitucines teises be persekiojimų!
11 Danutė
2023-03-22 / 20:21
Visiškai nepasitikiu Lt teismais, bankais ir valdžia
12 Gedviliene (Telšiai)
2023-03-22 / 12:36
Būkime pilietiški padėkime Ramutei apsiginti nuo Valstybės pareigūnų savivaliavimo, ir tyčinio susidorojimo.
13 Vytautas (Marijampolė)
2023-03-22 / 10:38
Gelbėkime Ramutę nuo mokslinės psichiatrijos pagal ponų užgaidas !