Peticija dėl lietuvių kilmės asmenų ir LR piliečių palikuonių teisių užtikrinimo priimant Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą


Parašų: 222
Paramos: 50.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Daiva Nurieva
  • Adresuota: Seimas
  • Kategorija: Kita

Mes, šiuo metu LR pilietybę neturintys lietuvių kilmės asmenys (LR Pilietybės įstatymo 2 str. 6 p.) ir Lietuvos Respublikos piliečių palikuonys (LR Pilietybės įstatymo 2 str. 7 p.), taip pat tremtinių palikuonys (LR Pilietybės įstatymo 2 str. 2 p.) pareiškiame, kad priėmus Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą siūlomo projekto Nr. XIVP-2496(2) pagrindu, mums faktiškai bus užkertamas kelias forminti leidimus gyventi Lietuvoje, įgyti LR pilietybę, o taip pat draudžiamas nekilnojamojo turto Lietuvoje įsigijimas.

Esame labai susirūpinę dėl to, kad Rusijos karo prieš Ukrainą ir vidinių represijų Rusijoje metu siūlomo įstatymo projekto Nr. XIVP-2496(2) nuostatos žymiai apriboja grįžimo į mūsų protėvių žemę ir integracijos Lietuvoje galimybes.

Nepaisant šiuo metu turimos Rusijos ar Baltarusijos pilietybės, mes nesiejame savo ateities su Rusija ar Baltarusija nepriklausomai nuo to, ar išliks valdžioje autoritariniai Putino ir Lukašenkos režimai. Norime realizuoti LR Konstitucijos 32 str. įtvirtintą teisę kiekvienam lietuviui apsigyventi Lietuvoje, o taip pat LR Pilietybės įstatymo numatytą teisę atkurti (9 str.) ar supaprastinta tvarka įgyti (10 str.) LR pilietybę.

Atkreipdami gerbiamų Seimo narių dėmesį į aukščiau išdėstytas aplinkybes, priimant Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą, prašome numatyti nuostatas, kurios užtikrintų galimybę lietuvių kilmės asmenims ir LR piliečių palikuonims be jokių suvaržymų grįžti ir apsigyventi Lietuvoje.

# Vardas Komentaras
1 Nijolė (Vilnius)
2023-04-02 / 19:59
Kiekvienas turintis lietuviškas šaknis arba išeivis iš Lietuvos turi turėti teisę sugrįžti į Lietuvą ir gauti ar susigrąžinti pilietybę.
2 Sergei
2023-04-02 / 14:47
I fully support this request. Most of the sanctions and restrictions imposed against the Russian Federation hit the citizens who do not support the bloody regime of P. to a greater extent. I hope that this petition will be considered and the bill will be amended. Thank you.
3 Vitaliius
2023-04-02 / 00:01
Mano senelis Pukas Pronas sūnus Juozas, gimęs 1922 m. Tartupiuose, Lietuvoje, močiutė Kalijonaitė Vladislava Broneslavos, gimusi 1936 m. Maisimuose, Pagirio valsčiuje, Lietuvoje, prosenelė Jakučenė Bronia dukra Juozas, gimusi 1910 m. Maisimuose, Lietuvoje, tėvai lietuviai Lietuvoje. Mano senelis Pronosas buvo represuotas.
4 Stasė (Vilnius)
2023-04-01 / 11:55
Aš, Stasė Makutėnaitė, prašau patikslinti įstatymą, kad lietuvių kilmės asmenys galėtų turėti teisę pirkti nekilnojamą turtą Lietuvoje bei gauti Lietuvos Respublikos pilietybę.
5 Olga (Vilnius)
2023-03-31 / 13:32
Mano prosenelė buvo nepriklausomos Lietuvos pilietė, o jos tėvas buvo Lietuvos Nepriklausomybės kariuomenės savanoris, kovojo už nepriklausomą Lietuvą ir buvo apdovanotas. Mano šeima okupacijos metais buvo išskirta, ir šiuo metu turiu Rusijos pilietybę. Bet visada jaučiau, kad Rusijoj aš svetima. Noriu pasinaudoti savo teise ir tapti Lietuvos piliete, čia atrasti savo tikrąją tapatybę. Daug metų ieškojau dokumentų, ruošiausi finansiškai. Prašau neatimti iš manęs šios teisės.
6 Ekaterina
2023-03-31 / 13:29
Поддеживаю петицию, так как считаю неправильным вынуждать потомков литовцев оставаться гражданами России, если они больше не хотят и не могут ими быть
7 MAKSIM (Vilnius)
2023-03-31 / 09:36
Mano prosenelis kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, kodėl tai taip nesąžininga
8 Aleksei (Vilnius)
2023-03-31 / 07:45
Полностью поддерживаю. Не закрывайте двери перед потомками литовцев
9 Viacheslav
2023-03-31 / 05:10
Naudodamasis proga, norėčiau išreikšti savo nepritarimą neseniai priimtiems Seimo iniciatyvos pakeitimams. Esu lietuvių kilmės vyro vyras ir manau, kad iš mano partnerio nepagrįstai atimama galimybė pasinaudoti teise atkurti lietuvybę.
10 Uliana (Kaunas)
2023-03-30 / 23:47
Esu lietuvių kilmės žmogus. Gyvenu Lietuvoje ir noriu susieti savo gyvenimą su šia šalimi! Mano artimi giminaičiai-lietuviai. Mokausi lietuvių kalbos. Prašome netaikyti sankcijų lietuvių kilmės asmenims! Šis įstatymas labai pakeis mano gyvenimą. Aš nekalta, kad gimiau Rusijoje.
11 Maksim
2023-03-30 / 22:58
Mano tėvas yra lietuvis, jis sukūrė šeimą SSRS Tolimuosiuose Rytuose ir ketino grįžti į Lietuvą su visa šeima devintojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau staiga mirė. Tėvas mirė, kai buvau dar mažas, tačiau jis sugebėjo man suteikti supratimą, kad esu lietuvių tautos dalis. Dabar aš, lietuvis, noriu įsikurti Lietuvoje su savo šeima ir vaikais. Lietuvos Konstitucija man suteikia šią teisę, neatimkite jos iš manęs.
12 Nikita
2023-03-30 / 22:37
Esu lietuvių kilmės žmogus ir šiemet planavau gauti pilietybę. Nepaisant to, kad likimo valia esu Rusijos Federacijos pilietis ir gyvenu Rusijoje, dalijuosi visomis Lietuvos visuomenės vertybėmis. Jaučiuosi kaip Lietuvos kultūros dalis. Aš pats mokausi lietuvių kalbos. Aš irgi seniai planuoju repatriaciją... Prašau, neatimkite iš manęs galimybės susisiekti su savo Tėvyne!
13 Alina
2023-03-30 / 21:03
Mano šeima jau kelerius metus planavo repatrijuoti į Lietuvą. Šis įstatymo projektas beveik visiškai apriboja mūsų repatriacijos galimybę, nes lietuvių kilmės asmenims ir jų šeimos nariams gauti vizą taps beveik neįmanoma. Mano mama (lietuvių kilmės asmens žmona ir dviejų nepilnamečių vaikų, kurie taip pat yra lietuvių kilmės asmenys, motina) ir mano vyras negalės gauti vizų, todėl mūsų šeima bus atskirta.
14 Nijolė (Vilnius)
2023-03-30 / 19:58
Esu lietuvių kilmės asmuo, dėl politinės situacijos (mane suėmė policija, bet jokių įrodančių to dokumentų neturiu), teko greitai persikelti į savo tėvynę. Grįžti man nėra kur. Aš jau viską pardaviau Rusijoje, nieko ten nebeliko. Ir dabar kažkodėl negalėsiu gauti pilietybės?.. Ir negalėsiu tapti pilnaverte visuomenės nare?..
15 Olga
2023-03-30 / 18:37
Vis dar turiu savo lietuvišką pavardę, kurios nekeičiau, ir visą gyvenimą gyvenu Vorkutoje, kur mano tėvas buvo ištremtas iš Lietuvos į Gulagą. Man dabar 72 metai. Prieš pusmetį kreipiausi dėl lietuvių kilmės asmens pažymėjimo, jis vis dar peržiūrimas. Jei įstatymas bus priimtas, aš negalėsiu grįžti į tėvo tėvynę. Mano tėvas buvo NKVD lietuvis, o ne rusas. Kodėl dabar Lietuvai esu rusas, nors laikau save lietuviu?
16 Vilius
2023-03-30 / 18:23
32 straipsnis: Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.
17 Andrei
2023-03-30 / 18:20
Esu lietuvių kilmės žmogus. Išėjau iš Rusijos Federacijos, nes nepalaikysiu valdžios ir karo. Prašau nesiimti sankcijų lietuvių kilmės asmenims! Šis įstatymo projektas yra diskriminacinis įstatymas, prieštaraujantis konstitucijai.
18 Janina (Vilnius)
2023-03-30 / 18:15
Mano tėvas yra Lietuvos pilietis, seneliai - lietuviai. Persikėliau iš Rusijos ir čia gyvenu jau penkerius metus. Mano vaikai gimė čia. Mes mylime Lietuvą ir laikome ją savo namais. Prašome neatimti iš mūsų, lietuvių pagal kilmę, galimybės kreiptis dėl pilietybės pagal supaprastintą procedūrą.
19 Aleksandr
2023-03-30 / 17:54
The constitution of the Republic of Lithuania states that a Lithuanian by origin has the right to reside in Lithuania and become a citizen. On this legal basis, there is a repatriation program which will be halted if the proposed bill has taken place. This is a discriminatory law that is against the constitution.
20 Daiva (Vilnius)
2023-03-30 / 17:34
Esu lietuvių kilmės asmuo (tėvas lietuvis, mama ukrainietė), į Lietuvą atvykau 2015 metais iš Rusijos Federacijos, nes nesutikau su Krymo okupacija ir karo Donbase prasidėjimu. Prašau netaikyti sankcijų lietuvių kilmės asmenims ir leisti visiems lietuviams grįžti į tėvynę, nepaisant turimos pilietybės!

Notice: Undefined variable: show_conf_1 in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 810

Notice: Undefined variable: email_verified in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 816