Dėl visiško eilių panaikinimo valstybinėse gydymo įstaigose.


Parašų: 10
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Pacientas valstybinėje įstaigoje turi būti priimtas tą pačią dieną, tyrimai atlikti nedelsiant.
Kadangi privačios (oficialiosios medicinos) klinikos medikams moka didesnius atlyginimus, medikai yra linkę dirbti privačiose klinikose, arba dubliuoti darbą, suteikiant prioritetą darbui privačioje klinikoje, dėl kurio nukenčia daugumos žmonių aptarnavimas.
Būtina apginti daugumos visuomenės interesą.
Padėčiai ištaisyti, būtina visus privačių klinikų pacientus pastatyti į bendrą eilę valstybinėse įstaigose (be jokių prioritetų). Privačių klinikų darbą sustabdyti.
Pacientų kurie bus perkelti iš privačių gydymo įstaigų aptarnavimo kokybė liks patenkinama, kadangi valstybinėse gydymo įstaigose dirbs tie patys medikai.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime