Dėl įstatymų, kurie apsunkina gyvulių laikyma privačiose valdose panaikinimo.


Parašų: 12
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Įstatymai reikalaujantys ypatingų sąlygų gyvulių laikymui pažeidžia Lietuvos piliečių laisves ir teises apsirūpinti maisto produktais.
Tuo tarpu žmonių sąmoningumas gyvūlių laikymo sąlygų gerinimui, turi būti ūgdomas rekomendacijomis, ir kitomis informacinėmis priemonėmis.
Kadangi šitai valdžiai gyvulių teises, yra svarbiau už Lietuvos piliečių teises, tai parodo kad mes jiems ęsam žemiau gyvulio! Todėl reikalaujame panaikinti įstatymus prieštaraujančius visuomenės interesui.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime