Dėl įstatymų, kurie apsunkina gyvulių laikyma privačiose valdose panaikinimo.


Parašų: 13
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Kategorija: Kita

Įstatymai reikalaujantys ypatingų sąlygų gyvulių laikymui pažeidžia Lietuvos piliečių laisves ir teises apsirūpinti maisto produktais.
Tuo tarpu žmonių sąmoningumas gyvūlių laikymo sąlygų gerinimui, turi būti ūgdomas rekomendacijomis, ir kitomis informacinėmis priemonėmis.
Kadangi šitai valdžiai gyvulių teises, yra svarbiau už Lietuvos piliečių teises, tai parodo kad mes jiems ęsam žemiau gyvulio! Todėl reikalaujame panaikinti įstatymus prieštaraujančius visuomenės interesui.


Notice: Undefined variable: show_conf_1 in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 810

Notice: Undefined variable: email_verified in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 816