Uždrausti už skolas atjungti internetą ir mobilų ryšį.


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kadangi mobilusis ryšys tapo pirmosios būtinybės paslauga visuomenei, būtina uždrausti atjungti mobilujį ryšį ir interneto ryšį už skolas.
Pilietis dėl finansinių problemų laiku nesumokėjęs abonentinio mokesčio, netenka konstitucijos garantuojamų teisių. Negali iš anksto registruotis priėmimui į valstybinęs įstaigas, konsultacijas bankuose, antstolių kontorose, sodroje, negali pasinaudoti mobiliuoju parašų ir t.t. Tokiu būdu, už skolą atjungus mobilųjų ryšį ir internetą, žmogus netenka konstitucijos garantuojamų teisių.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime