Teismų sistemą būtina keisti, kadangi teismus dažnai laimi ne tas kuris teisus


Parašų: 11
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Teismų sistemą būtina keisti, kadangi teismus dažnai laimi ne tas kuris teisus, o tas kuris turi daugiau pinigų advokatams, apeliacijoms ir kitoms teismo išlaidoms apmokėti. Todėl, laikantis teisingumo principo, jeigu viena pusė gali naudotis tiktai valstybės advokatu, kitos pusės advokatas irgi turi būti skiriamas valstybės. Gynyba turi būti lygiavertiška, įskaitant vienodą advokatų skaičių.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Dalia
2023-05-14 / 21:20
Būtina keisti,nes nebeliko teisybės,laimi tas kas turi pinigų