Dėl, palmių aliejaus, transriebalų ir cheminių medžiagų kenksmingų sveikatai papildomo apmokestinimo.


Parašų: 9
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Siekiant apsaugoti Lietuvos gyventojų sveikatą ir skatinti sveikų produktų vartojimą, papildomai apmokestinti importuojamus produktus kurių sudėtyje yra išvardintos medžiagos, penkis kartus didesniu PVM mokesčiu.
Reikalaujame apmokestinti ir importuojamus į Lietuvą produktus kuriuose yra palmių aliejus, nenatūralios kilmės transriebalai ir sveikatai pavojingos cheminės medžiagos (E).
Produktus pagamintus naudojant aukščiau išvardintas medžiagas apmokestinti penkis kartus didesniu PVM mokesčiu.
šis sprendimas paskątins Lietuvos ūkininkų produkcijos vartojimą, padės ūkininkams sunkiu ekonominiu laikotarpiu, o mes vartosime sveikus maisto produktus, sumažinsime širdies ir kraujągyslių ligų mirtingumą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime