Dėl spiritinių alkoholio gėrimų gamybos asmeninėm reikmėm legalizavimo.


Parašų: 4
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Pasaulio valstybių patirtis rodo – legalizavus alkoholio gamybą savo reikmėm, gyventojų sveikatai grėsmė nekyla.
Gamintojai savo reikmėm naudoja kokybiška gamybos įrangą ir produktus. Legalizavus alkoholio gamyba savo reikmėm, padidės vietinės kilmės natūralių produktų vartojimas, sumažės gyventojų išlaidos. Tai paskatins kokybiška buitinės alkoholio įrangos gamybą, kuri leis visuomenei pasigaminti kokybiškus spiritinius produktus savo reikmėm.
Visuomenės sąmoningumas turi būti siekiamas ne draudimais, o informacinėmis priemonėmis.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime