Dėl privačių ūgdymo įstaigų atsisakymo, kadangi tai pažeidžia daugumos visuomenės teises


Parašų: 6
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Kategorija: Kita

Būtina atsisakyti privačių ūgdymo įstaigų, kadangi tai pažeidžia daugumos visuomenės teisęs, skaldo visuomenę į paprastus ir privilegijuotus turtingus.
Geriausi pedagogai išviliojami dirbti į privačias mokyklas, kadangi jiems ten siūlomas didesnis atlyginimas.
Didžioji dalis visuomenės neturi galimybės gauti kokybišką išsilavinimą dėl gerų pedagogų trūkumo.
Privatus ūgymas gali būti tiktai užklasiniuose užsiėmimuose.