Dėl privačių ūgdymo įstaigų atsisakymo, kadangi tai pažeidžia daugumos visuomenės teises


Parašų: 6
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Būtina atsisakyti privačių ūgdymo įstaigų, kadangi tai pažeidžia daugumos visuomenės teisęs, skaldo visuomenę į paprastus ir privilegijuotus turtingus.
Geriausi pedagogai išviliojami dirbti į privačias mokyklas, kadangi jiems ten siūlomas didesnis atlyginimas.
Didžioji dalis visuomenės neturi galimybės gauti kokybišką išsilavinimą dėl gerų pedagogų trūkumo.
Privatus ūgymas gali būti tiktai užklasiniuose užsiėmimuose.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime