Dėl lygių teisių ir privilegijų taikymo Lietuvos piliečiams ir užsienio pabėgėliams.


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Kategorija: Kita

Laikantis lygybės principo, finansinė parama pabėgėlams negali viršyti paramos dydžio vietiniams gyventojams, o pabėgėlių teisės negali būti privilegijuotos.
Lietuvos valdžia pirmiausia privalo pasirūpinti Lietuvos piliečiais - vaikų našlaičių, benamių ir žemiau skurdo ribos gyvenančių būsto ir gerbūvio klausimais.
Užseniečiams taikant išimtis, atlikti transporto priemonių techninę apžiūrą, tokios pačios išimtys privalo būti taikomos ir Lietuvos piliečiams bedarbiams, gyvenantiems žemiau skurdo ribos, turintiems minimalias pragyvenimo pajamas.
Įdarbinimo srityje, Lietuvos įstatymai privalo numatyti privilegijas būtent Lietuvos piliečiams.