Dėl lygių teisių ir privilegijų taikymo Lietuvos piliečiams ir užsienio pabėgėliams.


Parašų: 7
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Laikantis lygybės principo, finansinė parama pabėgėlams negali viršyti paramos dydžio vietiniams gyventojams, o pabėgėlių teisės negali būti privilegijuotos.
Lietuvos valdžia pirmiausia privalo pasirūpinti Lietuvos piliečiais - vaikų našlaičių, benamių ir žemiau skurdo ribos gyvenančių būsto ir gerbūvio klausimais.
Užseniečiams taikant išimtis, atlikti transporto priemonių techninę apžiūrą, tokios pačios išimtys privalo būti taikomos ir Lietuvos piliečiams bedarbiams, gyvenantiems žemiau skurdo ribos, turintiems minimalias pragyvenimo pajamas.
Įdarbinimo srityje, Lietuvos įstatymai privalo numatyti privilegijas būtent Lietuvos piliečiams.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime