Dėl PVM mokesčio pritaikymo bankams ir draudimo kompanijoms.


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Dėl PVM mokesčio pritaikymo bankams ir draudimo kompanijoms.
Minėtos įstaigos apmokestino kiekvieną judesį mūsų sąskaitose, apribojo mūsų laisvę vietiniams ir tarptautiniams pavedimams, nepaiso nekaltumo prezumpcijos, ir negana to, nemoka valstybei PVM mokesčių!
Bankai mūsų dėka uždirba viršpelnius o patys mokesčių nemoka.
Todėl būtina bankus ir draudimo bendrovęs apmokestinti PVM mokesčiais.
Draudimo kompanijos ir bankai nemokantys mokesčių arba didinantys paslaugų kainas – Lietuvoje nepageidaujami.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime