Ęsant vaistų trūkumui, Dėl sienų atidarymo, visų šalių farmacijos gamintojų vaistų tiekimui


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Ęsant vaistų trūkumui, būtina atidaryti sienas, visų šalių farmacijos gamintojų vaistų tiekimui į Lietuvą be muitų mokesčių.
Lietuvos piliečių sveikata ir gyvybė yra svarbiau už bet kokius europos sąjungos susitarimus, o, vaistų trūkumas turi būti laikomas Force majeure (nenugalima jėga) kuri suteikia teisę nesilaikyti ES susitarimų, jeigu ES ir JAV farmacijų kompanijos nesugeba garantuoti reikiamo kiekio vaistų tiekimo.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime