Dėl nekaltumo prezumpcijos sąvokos išplėtimo ir įtvirtinimo konstitucijos 31 straipsnyje


Parašų: 3
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

LR valstybinėse ir komercinėse įstaigose ( mokesčių inspekciją, bankų sektorius), nekaltumo prezumpcija akivaizdžiai pažeidžiama, visi asmenys laikomi kalti ir privalo įrodyti savo nekaltumą. Tai tapo dažnai naudojama praktika valstybės ir komercinėse įstaigose (ypač bankuose, kai norime pervesti savo pinigus). Tokiu būdu mūsų visuomenė nuolatos žeminama, pažeidžiama konstitucijoje numatyta nekaltumo prezumpciją.
Įtarimas nėra pagrindas riboti mūsų teises, įtarimas gali būti tiktai pagrindu pradėti tyrimą.
Todėl būtina konstitucijoje išplėsti nekaltumo prezumpcijos sąvoka ir jos taikyma praktikoje.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime