Dėl rinkėjų nepasitikėjimo Lietuvos prezidentui.


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuvos mokesčių mokėtojai prezidento rinkimuose balsavę už Gitaną Nausėdą, nežinojo apie nuslėptus kandidato biografijos faktus.
Įstojimas į partiją dėl karjeros ir asmeninės naudos, svarbių faktų nuslėpimas dėl karjerosį prezidento postą, parodo Gitano Nausėdos žemą moralę ir nesąžiningą elgesį vardan asmeninės naudos.
Todėl, visi rinkėjai, kurie jaučiasi apgauti, kviečiami pasirašyti šią nepasitikėjimo prezidentui peticiją.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime