RAGINIMAS ATSISTATYDINTI APSIMELAVUSIAM KOMUNISTUI G. NAUSĖDAI


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vitalis R. P.
  • Adresuota: LR prezidentui G. Nausedai
  • Parašai renkami iki: 2024-03-31
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Jeigu Gitanas Nausėda turi bent kažkiek sąžinės ir savigarbos, bei pagarbos ir atsakomybės prieš LR valstybę ir piliečius, tai jis nedelsiant PRIVALO ATSISTATYDINTI PATS !

Akivaizdu kad valstybę ir jos gyventojus apgavęs tipo prezidentas G. Nausėda, tyčia nuslėpė (tai grubus įstatymų pažeidimas) iki ir po prezidento rinkimų, savo anketoje Vyriausiajai Rinkimų Komisijai (VRK) ir visiems rinkėjams, nenurodęs kadaise priklausęs okupantų sovietinei komunistų partijai, vykdžiusiai represijas ir genocidą prieš Lietuvos Patriotus ir Valstybės Nepriklausomybę. Rinkiminėse VRK anketose kiekvienam kandidatui yra keliamas klausimas, ar šie dalyvauja ar yra buvę kokios nors politinės organizacijos nariai. Šių anketų duomenys viešai buvo rodomi internete dar iki rinkimų. G. Nausėda šią svarbią informaciją tyčia ir nusiklastamai nuslėpė nuo rinkėjų ir valstybės.

Daugybė informuotų žmonių viešai rašo, kad (1990 metais įsteigtas, 2008 m. parduotas Švedijos SEB) 'AB Vilniaus Bankas' (VB), buvo vadinamas slaptu sovietiniu KGB kapitalo banku, jamę "ekonomisto karjėrą" daug metų dirbdamas vykdė G. Nausėda. Tuos KGB sąsajų klausimus, jau taip pat nagrinėja žurnalistai ir įvairios LR/EU/NATO organizacijos.

P.S. Pagal LR Konstitucijos 86 str. Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Seimas apkaltos proceso tvarka. Bet neverta tikėtis iš dabartinio LR Seimo (kurio tipo pirmininkės, tėvas rusas Čmil buvęs KGB tarniukas), kad būtų inicijuota apkalta.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime