Dėl II pakopos pensijų kaupimo sutarčių nutraukimo


Parašų: 36
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Birutė Eitutienė
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-27
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Siūlau papildyti LR Pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnį Pensijų kaupimas, 8 punktą 5 papunkčiu: Dalyvis savo noru gali nutraukti pensijų kaupimo sutartį.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Ruta
2023-05-08 / 19:44
Reikalauju grąžinti sukauptus pinigus žmonėms, o nelaikyti banke,kur dalyvauja fondų loterijose ir pralošdinėja.Kol reiks eiti į pensiją -pinigų neliks.-