Darželio lankymo branginimui- ne!


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Ingrida Misevičiūtė
  • Adresuota: Vyriausybė, tarybos nariai
  • Parašai renkami iki: 2023-05-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Norima didinti fiksuotą mokestį už darželius, bei už maitinimą vaikams, bet ir taip fiksuotas mokestis yra ne mažas, o daugelis vaikų, net nevalgo darželyje duodamo maisto, kodėl tėvai turi mokėti dar daugiau, ypač jei šeimoje auga daugiau nei vienas vaikas, norima užlopyti biudžeto skolas, bet gal reikia ieškoti kitų sprendimo būdų, o ne naudotis tėvais, kuriems ir taip sunku finansiškai sumokėti už darželius, o nėra kitos išeities, nes nėra daugiau kur palikti vaikų, kol dirbama.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime