Dėl draudimo kompanijų įkainių kontrolės ir reguliavimo įsigyjant TPVCA /privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas/


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Gediminas
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-08-22
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Šiuo metu nėra draudimo kompanijų kontrolės mechanizmo valstybės lygiu kas dėl automobilių TPVCA – (privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo) pardavimo juridiniems ir fiziniams asmenims. Net menkiausias mažas autoįvykis vairuotojui sąlygoja nemotyvuotai didelį draudimo įkainių didinimą, nors jis savo ankstesnio draudimų verte yra seniai padengęs žalos dydį.
Juk draudimas numatomas dėl to, kad esant problemai sugaliotų finansinis apsaugos mechanizmas nukentėjusiam ar nepiktybiškai tą žalą padariusiam asmeniui.
Kelis kart TPVCA draudimo įkainių didinimas besidraudžiančiam kai patys draudimo kompanijų draudikai be pagrindo pelnydamiesi numato net 7-10 metų "kaltės" išpirkimo laikotarpį neatitinka nei logikos nei dengiamos žalos kaštų.
Pasiūlymas kaltininką "kaltu" laikyti terminu ne daugiau vienerius metus, jei žala padaryta ne didesne nei 1000 EUR. ir taikyti didesnį įkainį vienerius metus ne didesne įkainio verte iki 15%, vertinant rizika ir bendrus priimtus kriterijus taikomiems kitiems automobiliams ir vairuotojams, kurie be įvykių.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime