“Sakalėlio” priešmokyklinės ugdymo grupės uždarymui-NE!


Parašų: 441
Paramos: 25.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: “Sakalėlio” PUG tėvai
  • Adresuota: LR prezidentui Gintanui Nausėdai, LR Vyriausybės atstovui, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Vaikų teisių apsaugos tarnybai, LR Lygių galimybių kontrolierei, Etninės kultūros globos tarybai, Alytaus m. sav. tarybai
  • Kategorija: Kita

Mes, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos 2023-2024 m. priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų tėvai, skelbiam peticiją dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-05-25 dienos sprendimo, kuriuo pažeisti:
1. mūsų, mokinių tėvų ir mūsų vaikų interesai;
2. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 29 str., kur nustatyta mokinių tėvų teisė pasirinkti mokyklą;
3. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio mėn. 28 d. sprendimo (toliau – Sprendimas) Nr. T-306 ,,Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4, 6.5, 7.1, 7.1.1.3, 13 punktai.
Alytaus m. sav. administracijos Švietimo ir sporto skyrius 2023-05-05 Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikė sprendimo projektą Nr. TŽ-122, kuriuo Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai buvo nustatyta 1 priešmokyklinė ugdymo grupė su 15 mokinių skaičiumi. Alytaus m. sav. tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetas 2023-05-19 pateikė sprendimo projekto alternatyvą, kurioje mokyklai nustato 0 (nulį) priešmokyklinio ugdymo grupių, t. y. naikina mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupę. Altenatyvoje nepateikti teisiniai pagrįsti argumentai dėl priešmokyklinio ugdymo grupės mokykloje naikinimo. (,,Sumažinti Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių iki 0 (buvo planuota 1 grupė), o priešmokyklinio ugdymo mokinius nukreipti į Alytaus miesto savivaldybės progimnazijas, todėl, kad jose mokinių ugdymo (si) aplinkos yra patogesnės.’’)
Pažymėtina, kad tik 2021 m. mokykla įrengė naują klasę priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams
Mes, mokinių tėvai, teikėme prašymus į Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos priešmokyklinę grupę, todėl, kad mokykloje sudarytos puikios ir kokybiškos sąlygos vaikams mokytis, saugi aplinka, profesionalus ugdymas, mokykla išskirtinė dėl į formalųjį ir neformalųjį švietimą integruojamos etninės kultūros.
Prašome, Jūsų, paremti peticiją dėl mūsų vaikų ir tėvų pažeistų teisėtų šeimos lūkesčių rinktis norimą mokyklą bei dėl Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos diskriminacijos (lyginant su kitomis mokyklomis, kurioms Sprendimu 100 proc. buvo patvirtintos priešmokyklinio ugdymo grupės ir mokinių skaičius jose), lygių galimybių principo taikymo visiems mokiniams ir jų tėveliams ir išsaugoti mokykloje efektyviai dirbančią priešmokyklinę grupę ir mokytoją.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2023-06-10 / 12:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2023-06-10 / 11:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2023-06-06 / 00:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2023-06-05 / 16:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2023-06-03 / 13:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2023-06-02 / 17:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2023-06-02 / 16:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2023-06-02 / 15:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2023-06-02 / 06:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2023-06-01 / 20:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2023-06-01 / 18:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2023-06-01 / 18:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2023-06-01 / 18:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2023-06-01 / 18:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2023-06-01 / 17:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2023-06-01 / 16:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2023-06-01 / 15:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2023-06-01 / 14:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2023-06-01 / 14:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2023-06-01 / 13:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2023-06-01 / 12:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2023-06-01 / 11:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2023-06-01 / 11:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2023-06-01 / 09:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2023-06-01 / 09:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2023-06-01 / 08:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2023-06-01 / 08:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2023-06-01 / 08:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2023-06-01 / 07:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2023-06-01 / 07:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas