Anykščiai - žalioji kultūros ir turizmo sostinė


Parašų: 120
Paramos: 25.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Eglė Kaladytė
  • Adresuota: Anykščių rajono savivaldybė
  • Kategorija: Kita

Kaip Anykščių miesto ir rajono gyventojai, taip pat turintys čia nuosavybės, atvykstantys poilsiauti ir želdynų priežiūros Lietuvoje politiką siekiantys tobulinti asmenys,
Anykščių rajono savivaldybės prašome:

- padidinti Anykščių rajono želdynų vystymui ir priežiūrai skiriamą kasmetinę sumą iki 200 000 Eur, kas sudarytų vos 0,4 proc. nuo numatomo Anykščių rajono biudžeto.
- įsteigti nuolatinį arboristo etatą Anykščių rajono medžių priežiūrai, kas leistų tas lėšas paskirstyti profesionaliau ir tikslingiau.

Peticijos paaiškinimas:
2023 06 29 d. susitikimo su gyventojais metu dėl Koplyčios aplinkos renovacijos projekto pasimatė sisteminės medžių nepriežiūros klaidos:
- 2019 m. buvo pasamdyti profesionalūs arboristai, kurie pateikė išvadas ir rekomendacijas dėl koplyčios skvero medžių būklės ir jų priežiūros. Jokie rekomenduojami darbai nebuvo atliekami iki 2023 m. (ir vis dar neatlikti).
- Miesto vyr. architektės D. Gasiūnienės teigimu, medžių priežiūrai neskiriamas pakankamas biudžetas - pvz., 2023 m. viso Anykščių rajono želdynų priežiūrai buvo skirta vos 10 000 eur.
- Netinkamai vykdoma medžių priežiūra lemia prastėjančią medžių būklę, kol pasiekiama stadija, kai lieka vienintelė išeitis - juos nupjauti, nors pagal aboristų rekomemendacijas dar galima daug ką padaryti, kad medis būtų išgelbėtas ir gyvuotų dešimtmečiais.

Taigi, viskas šiuo metu atsiremia į biudžetą, nors akivaizdu, kad ne mažiau svarbus miestą valdančiųjų požiūris ir miesto aplinkos kūrimo / išsaugojimo strategija.

Anykščiai yra turistų mėgiamas miestas - pagal paskutiniais metais atliktą Anykščių lankytojų apklausą labiausiai vertinamas dėl kraštovaizdžio, gamtos ir istorinio-kultūrinio palikimo. Tad turime visas galimybes tapti pavyzdžiu kitoms savivalybėms.
Anykščiai jau turi kurortinės teritorijos statusą ir siekia žaliojo, lėtojo miesto statuso, kam aplinkos kokybė yra vienas iš svarbiausių kriterijų.

Pasirašydami šią peticiją palaikote Anykščių siekį tapti Lietuvos žaliąją kultūros ir turizmo sostine, kurioje būtų gera gyventi.

# Vardas Komentaras
1 Milda
2023-09-07 / 17:13
Saugoti ir prižiūrėti kol dar galima saugoti ir prižiūrėti
2 Jurga (Anykščiai)
2023-09-04 / 11:48
Dėmesys ir papildomos lėšos medžių, želdynų ir aplinkos gražinimui yra reikalingi ir miestiečiams ir miesto svečiams, o ši peticija dar ir apie tai, kad vietiniams gyventojams rūpi jų gyvenamoji aplinka ir senųjų anykštėnų sodinti medžiai.
3 Eglė
2023-08-29 / 21:59
Skirti daugiau lėšų medžiams ir kitai žalumai stiprinti yra teisingas, ilgaamžis ir mums visiems labai reikalingas reikalas.
4 Vijoleta (Anykščiai)
2023-08-25 / 12:32
Šventosios pakrantės pilnos invazinių klevų, kas turi rūpintis??
5 Irma
2023-08-22 / 17:42
Įsteigti arboristo etatą gali būti sudėtinga, bet periodiškai pirkti paslaugą profesionaliai priežiūrai būtų protinga
6 Evelina (Anykščiai)
2023-08-22 / 12:01
Medžiai yra ypatinga vertybė mieste, todėl privalome jais teisingai jais rūpintis ir auklėti jaunesniąją kartą mylėti, gerbti, saugoti, prižiūrėti medžius.