Peticija prieš faktinį antros valstybinės kalbos įvedimą


Parašų: 47
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Kęstutis Siaurukas
  • Adresuota: Prezidentas
  • Parašai renkami iki: 2023-11-01
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Nors visų piliečių priimtoje Lietuvos konstitucijoje nurodyta , kad Lietuvoje tik lietuvių kalba valstybinė , bet vis daugėja dvikalbių užrašų pietryčių Lietuvoje , bei valstybinės kalbos nemokančių darbuotojų , netgi tiesiogiai dirbančių su klientais .
Nei vienoje kitoje Europos šalyje , kurioje tik viena valstybinė kalba-taip nėra .
Grąžinkime lietuvių kalbai vienintelės valstybinės kalbos statusą ir de fakto .

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Aldona
2023-09-11 / 22:30
Lietuvos Valstybėje valstybinė kalba LIETUVIŲ ir jokia kita.
2 Gediminas (Šiauliai)
2023-09-11 / 11:50
Lietuvoje PRIVALOMA mokėti lietuviškai. Juk ir Valančius,ir Basanavičius,ir Kudirka kovojo ,kad mes galėtume kalbėti LIETUVIŠKAI.
3 Artūras (Zarasai)
2023-08-27 / 12:48
Už Lietuvių kalba, jokių kitų valstybinių neturi būt. Mes juk kalbame ir toliau kalbėkime, o kitas dėl bendro išprusimo.
4 Inga
2023-08-21 / 23:58
Pritariu! Gana naikinti mūsų gimtąją kalbą ir prievarta brukti svetimybes!
5 rasa
2023-08-19 / 11:21
sutinku , išlaikykim tautiškumą; nors kitų kalbų neatsisakykim mokintis , kuo daugiau kalbų žinosim tuo geriau pažinsim kitus :)
6 Vidmantas (Kaunas)
2023-08-07 / 07:29
Tikrai nereikia nei antrosios, nei trečiosios VALSTYBINĖS kalbos. Užtenka ir LIETUVIŲ kalbos, kuria dabar visokiais būdais bandoma nususinti