Dėl asmens, OLGA KARAČ, kuri, pagal VSD išvadas, kelią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, išsiuntimo iš šalies


Parašų: 19
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Ramojus Girinskas
  • Adresuota: LR Prezidentas, LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, LR Valstybės saugumo departamentas
  • Parašai renkami iki: 2023-10-22
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes, žemiau pasirašiusieji,

remdamiesi Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento išvada, kad asmuo, OLGA KARAČ, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui;

Atsižvelgdami į tai, kad LR Valstybės saugumo išvadose minima, kad Olga Karač, perduodavo su Rusijos žvalgyba susijusiems asmenims jos parengtus dokumentus, teikė informaciją apie Baltarusijos režimo ir opozicijos atstovus bei jų veiklą;

Pabrėždami, kad Olga Karač siekė gauti Rusijos valdžios paramą savo politinei veiklai Baltarusijoje, su Rusijos žvalgybos tarnybos atstovais yra aptarinėjusi jos galimus politinius įsipareigojimus Rusijai;

Primindami, kad Rusijos žvalgybos tarnybos atstovai rūpinosi Olgos Karač įvaizdžiu Lietuvoje ir užsienyje, teikė patarimus ir siūlymus dėl veiklos viešojoje erdvėje, perspėdavo ir instruktuodavo, kaip sumažinti kylančias rizikas;

Įvertindami, kad Rusijos žvalgybos tarnyba išlaiko interesą Olgą Karač išnaudoti žvalgybos ir įtakos tikslams Lietuvoje ir užsienyje įgyvendinti;

Reikšdami susirūpinimą, kad Rusijos žvalgybos tarnyba gali pasinaudoti ryšiais su Olga Karač veiklai, nukreiptai prieš Lietuvą ir jos interesus;

Pareikšdami, kad pateiktas aplinkybes pagrindžia ir Valstybės saugumo departamento turima įslaptinta informacija:

Raginame, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ, GITANĄ NAUSĖDĄ, LRS NACIONALIONIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETĄ, VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTĄ, nedelsiant pareikaluti OLGOS KARAČ išvykti iš Lietuvos Respublikos ir įtraukti į nepageidaujamų Lietuvoje asmenų sąrašą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Žaneta
2023-09-02 / 23:09
Teisingai. Vilkolakiams, provokatoriams, šnipams, perversmininkams. Visiems barbarams, ne vieta Lietuvoje.Jūsų vieta prie WC !!! Užteks iš Lietuvos statyti šiukšlių poligoną!
2 Romualda (Naujoji Akmenė)
2023-08-30 / 13:37
sutinku, kad kenkiantys žmonės mūsų šalyje nebegyventų
3 Ramojus (Vilnius)
2023-08-22 / 12:38
Ar gali asmuo, kuris kelią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, toliau nevaržomai gyventi Lietuvoje?!