Nesutinkame ,kad Lietuva siųstų savo piliečius į karą Ukrainoje.Neleiskime įsiplieksti karui Europoje ir visame pasaulyje


Parašų: 12
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Aldona Jankevičienė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-11-30
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuvos valdantieji -Seimo ir Vyriausybės nariai kelia pavojų Lietuvos gyventojams ir valstybei
viešai diskutuodami dėl Lietuvos tiesioginio įsitraukimo į Rusijos-Ukrainos karo veiksmus ir žadėdami siųsti Lietuvos karius be NATO sutikimo
Ukrainoje jau žuvo apie milijonas jaunų žmonių.
Visi karai baigiasi derybomis ir taikos sutartimis.
Reikalaujame nutraukti karo kurstymo veiksmus ir nekelti pavojaus Lietuvos piliečiams ir šalies išlikimui.
Atsisakykite planų įtraukti Lietuvos piliečius į karo veiksmus ir išprovokuoti pasaulinį karą.
Nustokite gąsdinti ,kelti sąmyšį ir karo baimę ,nes dėl to iš Lietuvos jau emigruoja dar daugiau žmonių. Nekelkite pavojaus ir tėvų gyvybėmis.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Aldona
2023-09-08 / 16:24
Kato provokatoriai ruošia planą siųsti Lietuvos ir Lenkijos karius į Ukrainą.Tai NATO šalių įtraukimas į karo veiksmus.Sustabdykime tai !